fbpx

Dette er historien til Storelvtun-prosjektet

Tromsø kommune var veldig tidlig ute med å tenke blokkbebyggelse på Storelva. Allerede i 1989 ble det regulert inn blokkbebyggelse på 2-4 etasjer på det som i dag er Storelvtunet boligprosjekt.

I forbindelse med at trafikken over Sandnessundbrua ble mer og mer problematisk, ble det inngått en avtale mellom Statens vegvesen og Tromsø kommune om å sette et tak på boligbygginga på Kvaløya. Denne såkalte «Brukvota» ble fordelt på ulike eiendommer mellom Storelva og Kvaløysletta. En av disse eiendommene var kommunen sin eiendom 71/1 på Storelva. Strandfeltet har også vært en del av denne brukvota.

Da Tromsø kommune opprettet Arnestedet Eiendom AS, var det bl.a. for å få bygget boliger på denne og andre overførte eiendommer. 170 boliger var da igjen av Brukvota som hørte til. Siden den gjeldende planen var fra 1989, så foretok Arnestedet en ny regulering, med oppstart i 2016. En helt ordinær reguleringsprosess med nabomøter og offentlig ettersyn. Det var nabomerknader på utsikt, trafikksikkerhet m.v. som ble vurdert, men ikke tatt til følge, og kommunestyret vedtok planen i mai 2018.

Arnestedet med sine 2 ansatte driver ikke med fysisk utbygging. Gjennom Sne Eiendomsmegling ble 50 % av eiendommen lagt åpent ut for salg. Det var 3 større byggefirma i Tromsø som var interessenter, og av dem var det Total Prosjekt som hadde det beste budet, og de ble derfor valgt som samarbeidspartner. Selskapet Storelvtunet 1 as ble etablert som et felles selskap for å stå for utbyggingen. Deretter ble 70’Nord engasjert som arkitekter, også etter en tilbudsrunde.

Nå – 30 år etter at blokkene og rekkehusene ble regulert første gang, så er det altså klart til å bygges. I hovedsak helt i tråd med planen fra 1989. På disse 30 årene er det imidlertid blitt mye større fokus på å bygge tettere der det allerede er etablert offentlig infrastruktur med skole, barnehage og fritidstilbud, slik at det bygges noe tettere.

Blokkbebyggelsen er på 5 etasjer, og er lagt helt inntil bussvegen og Storelvbakken for å gi minst mulig konsekvenser for eksisterende bebyggelse. Når det gjelder rekkehusene så er disse planlagt i 3 etasjer, en videreføring av høyden på eksisterende bebyggelse i området.

Storelvtunet er for øvrig pålagt å etablere lyskryss med hovedvegen som en del av prosjektet. Dette vil gi en bedre og mere trafikksikker påkjøring til Fylkesvegen. I tillegg skal strøkslekeplassen oppe i området rustes opp, til fordel for både nye og eksisterende beboere.

Meld din interesse for fortløpende informasjon

Jeg gir herved samtykke til å bli kontaktet via e-post og telefon med relevant informasjon om dette prosjektet.
Se personvernpolicy